I Śląskie Spotkania Położniczo - Ginekologiczne

6-8.04.2017
Zabrze/Katowice

W dniach 06 - 08 kwietnia 2017r. w Zabrzu i w Katowicach odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Śląskie Spotkania Położniczo - Ginekologiczne”.

Motywem przewodnim Konferencji była prezentacja zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w najbardziej kłopotliwych przypadkach schorzeń ginekologiczno–położniczych. Dla realizacji tego celu zaproszono najwybitniejszych wykładowców zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Oprócz sesji naukowych zorganizowane były warsztaty, w czasie których przedstawiono możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii medycznych, w tym nowych trendów w zakresie obrazowania.

Warsztaty ultrasonograficzne były prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów, którzy zaprezentowali współczesne możliwości diagnostyki obrazowej i badań dopplerowskich w przypadkach położniczych i ginekologicznych. Przedstawiono standardy badania ultrasonograficznego w poszczególnych trymestrach ciąży, podstawy echokardiografii płodowej, znaczenie badań dopplerowskich w współczesnym położnictwie i ginekologii oraz zasady obrazowania usg w przypadkach diagnostyki niepłodności.

Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku .

  • samsung_ex
  • IMG_1330.CR2
  • IMG_1329.CR2
  • IMG_1325.CR2