SAMSUNG V6 - inspirująca wydajność

Menu

Pobierz broszurę Broszura PołożnictwoBroszura KardiologicznaUltrasonografy SAMSUNG 2023Broszura Radiologiczna Powrót do listy
SAMSUNG V6 - inspirująca wydajność

Aparat V6 zapewnia wyjątkową jakość obrazu 2D, 3D i trybów Dopplerowskich, dopasowanych pod oceny zdrowia kobiet, dzięki kluczowemu mechanizmowi przetwarzania obrazu firmy Samsung – Crystal Architecture™. V6, dzięki kompleksowym zdolnościom do obrazowania, jest stworzony do bezproblemowej obsługi codziennych potrzeb w zakresie badań USG oraz umożliwia akwizycję wyraźnego i precyzyjnego obrazu. Podczas codziennych badań USG, system V6 zapewnia dokładność oraz pewność diagnostyczną.

ElastoScan

ElastoScan


ElastoScan ™ zastosowanie technologii obrazowania typu strain, która wyświetla gradienty objętościowe przemieszczających się tkanek z zastosowaniem dedykowanych map kolorowych. Użytkownik zyskuje informacje dotyczące zwapnienia, zmian w gęstości/ twardości tkanek, pozwalając lokalizować i diagnozować wszelkie zmiany we wczesnym ich stadium.

E-Breast


Moduł elastografi typu Strain dedykowanej do badań piersi, z możliwościa podania wyliczonego strain ratio dla badanej zmiany.

E-Thyroid


Moduł elastografi typu Strain dedykowany do badania tarczycy, wykorzystujący tętnienie tętnicy szyjnej do uzyskania obrazu elastograficznego, z możliwością podania wyliczonej wartości ECI zaznaczonej zmiany na uzyskanym obrazie.

S-Detect for Thyroid


S-Detect™ for Thyroid jest innowacyjnym, unikatowym na skalę światową narzędziem wspomagającym (CAD – computer aided detection) służącym do detekcji granic podejrzanej zmiany w tarczycy, podaniu jej wymiarów, położenia, oraz klasyfikacji z wykorzystaniem wyników testów danych i raportowania  (K-TIRADS, RUSS lub ATA ) w celu ujednoliconej analizy i klasyfikacji wraz z podaniem sugestii czy badana zmiana jest łagodna czy też złośliwa.

HDVI


Tryb obrazowania 3D/4D wysokiej rozdzielczości

DICOM Q&R


Moduł Dicom Query and Retrieve

Arterial Analysis


Aplikacja służąca do analizy graficznej oraz ilościowej kurczliwości ścian tętnicy szyjnej metodą STRAIN z podziałem na 6 segmentów badanego odcinka celem wczesnego wykrycia przyszłościowych problemów układu sercowo-naczyniowego badanego pacjenta

S-Track Stand


Stojak do emitera pola elektromagnetyczngo (składowa część zestawu do fuzji - S-Fusion)

Clear Track S/W


Moduł służacy do wykonywania biopsji w trakcie wykonywanego badania USG pod kontrolą fuzji z modalnościami CT lub MRI z określeniem toru wprowadzenia igły biopsyjnej z detekcją i określeniem położenia jej końcówki w przestrzeni

S-Fusion S/W


Moduł służacy do łączenia uprzednio wykonanych badań CT / MRI z na żywo wykonywanym badaniem ultrasonograficznym poprzez zastosowanie systemu lokalizacji głowicy w przestrzeni

5D Follicle


Aplikacja służąca do automatycznej detekcji i obrysu granic pęcherzyków graffa w jajniku z uzyskanych danych 3D,  wraz z podaniem wymiarów każdego z nich

5D NT


Aplikacja służacą do automatycznego wyznaczania płaszczyznu oraz pomiaru przezierności fałdu karkowego NT z uzyskanej bryły 3D, 

GŁOWICA CA1-7AD
CA1-7AD|Typ: konweksowa; Aplikacje: brzuszna, położnicza, ginekologiczna;
GŁOWICA LA3-14AD
LA3-14AD|Typ: liniowa; Aplikacje: mięśniowo-szkieletowa, mełe narządy, naczyniowa;
GŁOWICA pa1-5a
PA1-5A|Typ: Kardiologiczna; Aplikacje: brzuszna, kardiologiczna, naczyniowa;
GŁOWICA PA3-8B
PA3-8B|Typ: Kardiologiczna; Aplikacje: brzuszna, kardiologiczna, pediatryczna
PA4-12B
CA3-10A
EV2-10A
CA4-10M
CA4-10M Jama brzuszna, pediatria, układ naczyniowy
CA1-7SD Jama brzuszna, położnictwo, ginekologia, pediatria, układ mięśniowo-szkieletowy, układ naczyniowy, urologia, klatka piersiowa
LA3-22AI
LA3-22AI | Układ mięśniowo-szkieletowy, badanie śródoperacyjne
LA2-9S
LA2-9S | Układ naczyniowy, układ mięśniowo-szkieletowy
miniER7
miniER7 | Położnictwo, ginekologia, urologia
error
error
error
error
error
error
Wyślij
abc