41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
20 Listopad 2017

41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

2-4 czerwca 2016 roku
Katedra i Zakład Radiologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2-4 czerwca 2016 roku
Katedra i Zakład Radiologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Krakowie odbył się 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Z wielu względów było to niezwykłe wydarzenie, podczas którego świętowano między innymi: 120 rocznicę powstania PLTR, 90-lecie wydanie pierwszego numeru Polskiego Przeglądu Radiologicznego i 100-lecie wydania publikacji Karola Mayera na temat podstaw tomografii rentgenowskiej.

Z tej okazji, po raz pierwszy została zorganizowana naukowa sesja w czasie której była możliwość prezentowania prac studentów wydziału lekarskiego i kierunku elektroradiologii.

Galeria