Czym są tzw. paszporty techniczne wydawane aparaturze medycznej?
23 Październik 2022

Czym są tzw. paszporty techniczne wydawane aparaturze medycznej?

Aparaty medyczne są tym rodzajem urządzeń, których stan techniczny i funkcjonalność musi być regularnie sprawdzana. W trakcie serwisu  urządzenia zostają poddane kontroli i konserwacji, a w razie wystąpienia jakichkolwiek usterek sprzęt poddaje się naprawie. W przypadku serwisu niektórych urządzeń medycznych konieczne jest posiadanie paszportu technicznego, zawierającego wszystkie niezbędne informacje na temat aparatu.

Czym jest paszport techniczny i co się w nim znajduje?

Paszportem technicznym nazywa się dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje związane z wykonanymi na danym sprzęcie czynnościami technicznymi. Serwisanci podczas pracy powinni wpisywać do paszportu informacje na temat tego, co dokładnie zostało zrobione podczas danego serwisu. Niezwykle ważne jest regularne dokonywanie wpisów, bo tylko to pozwoli na faktyczną ocenę stanu urządzenia przy kolejnym serwisie.

W paszporcie technicznym można znaleźć takie informacje, jak:

  • Podstawowe dane i parametry pracy urządzenia,
  • Informacje na temat przeprowadzonych przeglądów,
  • Dane na temat napraw oraz wymian części (jeżeli były przeprowadzane),
  • Uwagi dotyczące instalacji urządzenia,
  • Uwagi odnoszące się do warunków pracy urządzenia,
  • Uwagi odnoszące się do zasad bezpiecznej obsługi aparatury.

Bardzo ważne jest, aby przechowywać paszporty techniczne w tym samym miejscu, co aparaturę medyczną. Jeżeli w danym gabinecie znajduje się aparat ultrasonograficzny, to jego paszport techniczny również powinien być przechowywany w tym gabinecie. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, kiedy podczas przeglądu nie będzie możliwości uzupełnienia paszportu technicznego. W przypadku nowych urządzeń ten dokument dostarczany jest przez producenta. W przypadku sprzętów używanych placówka musi samodzielnie zadbać o wyrobienie paszportu.

Paszport techniczny musi mieć każdy aparat medyczny, wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów oraz diagnostyki medycznej. Takie urządzenia podlegają serwisowi zarówno w trakcie, jak i po wygaśnięciu gwarancji. Paszport techniczny muszą mieć takie urządzenia jak aparaty USG, aparatura stomatologiczna, aparaty EEG, inhalatory, sprzęt RTG, endoskopy, autoklawy czy aparatura okulistyczna.