Jak wykonać przeglądu aparatu USG?
28 Kwiecień 2022

Jak wykonać przeglądu aparatu USG?

Każde urządzenie diagnostyczne, w tym także ultrasonograf, powinno być poddawane regularnym przeglądom i serwisom. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest zachowanie najwyższej jakości wykonywanych badań oraz zapewnienie dłuższej żywotności i sprawności aparatu do USG. Należy pamiętać, że wykonywaniem przeglądów tego rodzaju sprzętu powinni zajmować się wyłącznie specjaliści, mający wiedzę na temat tego rodzaju urządzeń, oraz odpowiednie doświadczenie.

Jak powinien wyglądać prawidłowo wykonany przegląd aparatu USG?

Odpowiednia eksploatacja oraz serwisowanie aparatów USG mają znaczący wpływ na ich żywotność, oraz niezawodność. Rozpoczynając pracę z nowym aparatem ultrasonograficznym, konieczne jest zapoznanie się z instrukcją oraz zasadami dotyczącymi prawidłowej eksploatacji, oraz użytkowania danego modelu. Da to stuprocentową pewność, że wszelkie czynności wykonywane są prawidłowo. Osoby wykonujące przegląd aparatu USG muszą mieć wiedzę na temat danego aparatu, ponieważ dzięki temu będą w stanie w porę wykryć nieprawidłowości i naprawić niewielkie usterki, zanim doprowadzą do poważniejszej awarii.

Każdy przegląd aparatu do USG powinien zostać wykonany z normami PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 62353. Pierwszym krokiem, wykonywanym przez specjalistę jest ocena wizualna całego urządzenia, w tym konsoli, głowic oraz pozostałych elementów. Jeżeli zostanie wykryta jakaś nieprawidłowość, należy ją jak najszybciej naprawić. Kolejnym etapem jest czyszczenie filtrów powietrza, a w razie potrzeby także konserwacja złącz modułów aparatu.

Następnym krokiem jest wykonanie kontroli gniazd, wtyków oraz elementów zabezpieczających. Bardzo ważnym etapem jest wykonanie przez serwisanta testów diagnostycznych oraz funkcjonalnych, pozwalających na wykrycie usterek, które nie są zauważalne gołym okiem. Podczas serwisu należy wykonać kalibrację urządzenia, dzięki czemu będzie poprawnie spełniać swoje funkcje. Osoba wykonująca przegląd jest zobowiązania do sprawdzenia sprzętu pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. Sprawdzeniu podlega rezystancja przewodu ochronnego oraz jego styku, a także prąd upływu głowic i aparatu. Jeżeli cały przegląd przebiegnie pomyślnie i nie zostaną wykryte żadne poważniejsze usterki, serwisant zatwierdza sprzęt jako bezpieczny i dopuszczony do użytku.