Kto może obsługiwać aparaty do USG?
21 Kwiecień 2023

Kto może obsługiwać aparaty do USG?

Aparaty ultrasonograficzne, znane również jako aparaty USG są wykorzystywane w wielu dziedzinach medycznych, takich jak ginekologia, kardiologia, radiologia czy ortopedia. Chociaż na pozór nie są skomplikowanymi urządzeniami, to tak naprawdę ich prawidłowa obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu wyniki będą rzetelne i zgodne z prawdą.

Kto w Polsce jest uprawniony do wykonywania badań ultrasonografem?

W Polsce do przeprowadzania badań ultrasonograficznych uprawnieni są lekarze i technicy medyczni. Uprawnienia lekarzy są nieco szersze, ponieważ obejmują wykonywanie szerokiego panelu badań, a także interpretacji wyników. Technikami określa się specjalistów obsługujących aparat do USG na podstawie skierowania od lekarza. Osoby wykonujące zawód technika medycznego ukończyły studia wyższe na kierunku techniki medycznej.

Lekarze, którzy chcą przeprowadzać badania ultrasonograficzne, muszą ukończyć specjalizację w dziedzinie ginekologii, kardiologii lub innej specjalności medycznej, w kompetencjach której leży również ultrasonografia. Lekarze, którzy nie posiadają specjalizacji w zakresie ultrasonografii, również mogą przeprowadzać badania USG, jeśli uzyskają odpowiednie kwalifikacje poprzez odbycie szkoleń.

Czy inne osoby mogą obsługiwać aparat do USG?

Podczas swojej pracy również pielęgniarki i położne również mogą wykorzystywać aparaty ultrasonograficzne do celów diagnostycznych, ale jedynie pod nadzorem lekarza. W takim przypadku badanie zostaje wykonane przez lekarza, a pielęgniarka lub położna asystują przy badaniu. USG jest badaniem obrazowym, które wymaga od osoby je wykonującej dużej odpowiedzialności i dokładności, a także szerokiej wiedzy. Dzięki temu badania są przeprowadzane bezpiecznie i zgodnie ze standardami medycznymi.