Rodzaje aparatów USG
10 Listopad 2020

Rodzaje aparatów USG

USG, czyli ultrasonografia to nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Dzięki zastosowaniu ultradźwięków do badania możemy uzyskać obraz przekroju wybranego obszaru w ciele. Wielką zaletą badań USG jest duża precyzja i dokładność obrazowania tkanek i struktur. Wykorzystując USG, można wykryć nawet bardzo małe zmiany chorobowe w narządach i tkankach. Choć początki historii badań USG wcale nie były związane z medycyną (ultrasonograf powstał po to, aby wykrywać wady w metalach), to już od lat 70. XX wieku zaczęto je stosować w celach medycznych. Pierwszym zastosowaniem ultrasonografii w medycynie była diagnostyka płodu, nieco później zaczęto ją wykorzystywać również do wykrywania guzów sutków, kamieni w pęcherzykach żółciowych i nerkach. Dzisiaj to jedno z podstawowych badań diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie różnego rodzaju zmian i nieprawidłowości. Badania USG są wykorzystywane w dermatologii, kardiologii, ginekologii, otolaryngologii, neonatologii, neurologii, okulistyce, ortopedii, pulmonologii, a także urologii. Tak szerokie zastosowanie aparatów USG powoduje, że do wyboru mamy kilka rodzajów głowic o różnych zastosowaniach.

Jakie rodzaje aparatów USG wyróżniamy?

Aparaty USG różnią się przede wszystkim rodzajem głowic. Ta część aparatu musi być dopasowana do rodzaju wykonywanego badania. Im więcej głowic mamy do dyspozycji, tym więcej badań możemy wykonać, a funkcjonalność aparatu USG wzrasta.

1. Głowice liniowe
Głowice liniowe są zbudowane z bardzo dużej liczby kryształów piezoelektrycznych, które są położone w jednej linii. Przekaźniki ułożone w jednej płaszczyźnie powodują, że obrazowane pole ma kształt prostokąta. Głowice tego rodzaju są przeznaczone do przeprowadzania badań tych narządów, które są umiejscowione pod powierzchnią skóry.

2. Głowice konweksowe (convex) 
Głowice konweksowe charakteryzują się tym, że kryształy piezoelektryczne ułożone są na wypukłej powierzchni głowicy. Działają podobnie do głowic liniowych, jednak ich kształt jest zakrzywiony, co powoduje, że docierają do miejsc niedostępnych dla głowic liniowych. Ich kształt wpływa także na kształt otrzymywanego podczas badania obrazu – obrazowane pole ma kształt wachlarza. Tego typu głowice używane są do badań narządów jamy brzusznej.

3. Głowice sektorowe 
Tego typu głowice wyposażone są w znacznie mniejszą liczbę kryształów piezoelektrycznych od głowic liniowych i konweksowych. Grupa kryształów lub pojedynczy przekaźnik znajdują się w ciągłej rotacji. Poruszają się na niewielkiej wypukłej powierzchni, co powoduje, że wysyłana wiązka ma kształt promienisty, a otrzymywany w wyniku badania obraz jest wycinkiem koła. Głowice sektorowe nadają się do obrazowania narządów i struktur położonych głęboko w ciele. Są stosowane do badań echokardiograficznych. Dzięki ich małym rozmiarom łatwo jest omijać nimi wszelkie przeszkody.

Galeria