Jakie technologie przetwarzania obrazu są wykorzystywane w aparatach ultrasonograficznych?
08 Lipiec 2023

Jakie technologie przetwarzania obrazu są wykorzystywane w aparatach ultrasonograficznych?

Ultrasonografia to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazów tkanek i narządów wewnętrznych. Współczesne aparaty ultrasonograficzne posiadają zaawansowane technologie przetwarzania obrazu, które ułatwiają diagnozowanie różnego rodzaju schorzeń. 

Kierunkowe wiązanie wiązek

Kierunkowe wiązanie wiązek to podstawowa technika stosowana w aparatach ultrasonograficznych, mająca na celu skierowanie fal ultradźwiękowych w odpowiedni sposób oraz odbiór echa powstałego po odbiciu fali od badanej struktury. Kierunkowe wiązanie wiązek polega na sterowaniu fazą sygnału oraz opóźnieniami czasowymi w kolejnych przetwornikach, co pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrazu badanej struktury. W związku z tym im bardziej zaawansowany jest system kierowania wiązkami, tym lepsza jest jakość obrazu ultrasonograficznego. 

Kompresja obrazu

Jakość uzyskanego obrazu ultrasonograficznego jest kluczowa dla precyzyjnej diagnozy. Wielu producentów aparatów ultrasonograficznych stosuje zaawansowane metody kompresji obrazu, które pozwala na zmniejszenie ilości przesyłanych danych oraz zwiększenie szybkości ich przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że zbyt silna kompresja może prowadzić do utraty istotnych informacji diagnostycznych.

Przetwarzanie harmoniczne 

Przetwarzanie harmoniczne to technika polegająca na analizie echa generowanego przez badane tkanki na podstawie sygnałów o częstotliwościach wielokrotności częstotliwości podstawowej fali ultradźwiękowej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazów o wyższej rozdzielczości i mniejszym szumie tła w porównaniu do trybu pracy opartego tylko na częstotliwości podstawowej. 

Technologia dopplerowska

Technologia dopplerowska pozwala na ocenę przepływu krwi w badanych naczyniach oraz szacowanie prędkości przepływu. Wykorzystuje zjawisko Dopplera, czyli zmianę częstotliwości fali ultradźwiękowej, która ulega odbiciu od poruszających się krwinek czerwonych. Na podstawie różnicy między częstotliwościami fali wysłanej oraz odbitej można określić prędkość przepływu krwi. Technologia dopplerowska okazała się niezwykle ważna w diagnostyce chorób serca, naczyń krwionośnych oraz w badaniach prenatalnych.